Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра!

Този документ е поверителен! Информацията от Вашите съобщения се обработва при строго спазване на принципа за конфиденциалност. Идентичността на пациента не се разкрива никога.

Моля чрез този формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти дистрибутирани от фирма „Ес енд Ди Фарма Логистикс БГ ЕООД”.

С благодарност ще приемем всички съобщения, изпратени от лекари, стоматолози, фармацевти и други мед. специалисти. Пациентите, които смятат, че при тях са се появили нежелани реакции от предписаните им лекарства, могат да съобщят за това чрез лекуващия лекар.

Съобщение за лекарствена реакция докладва до 24 часа от получаването й на:

Тел.: (02) 4899284

Факс: (02) 4899284

Ел. поща:

info@sd-pharma.bg elka@sd-pharma.bg

Пациент Медицинско лице Мъж Жена Оздравял с последствия
Оздравял без последствия
Летален изход
Неизвестен
Сигурна
Вероятна
Възможна
Невъзможна
Неизвестна
Да
Не
Неизвестно
Да
Не
Неизвестно
Да
Не
Неизвестно
Да
Не
Неизвестно
Да
Не
Неизвестно
Да
Не
Неизвестно
Да
Не
Неизвестно